PIR fallisolering & isolering till låglutande tak

Framtidsorienterade värmeisolering med polyuretan hårdskum är den mest

effektiva investeringen.

Broschyr till nedladdning

BauderPIR produktöversikt

​Polyuretan – ett material som man idag knappast kan tänka

sig vara utan. Polyuretan är för det mesta osynlig, men ändå

allestädes närvarande: i skosulor, madrasser, rattar, medicintekniska produkter och framför allt även i värmeisolering.

Beroende på sammansättningen och basprodukternas blandningsförhållande kan spektrumet av egenskaper hos de polyuretaner som bildas justeras exakt – hård, mjuk, enhetlig eller kompakt. Resultatet är skräddarsydda och ekonomiskt fördelaktiga lösningar för nästintill vartenda användningsområde.

Särskilt vid isolering av byggnader ger polyuretan alla fördelar som energieffektivt byggande ska ha. Det skräddarsydda isoleringsmaterialet har nämligen en ytterst låg värmeledningsförmåga.

Isoleringsförmågan är mycket hög redan vid små materialtjocklekar. Goda mekaniska egenskaper och utmärkt samverkan med andra material möjliggör ett brett tillämpningsområde.​

​Förutom den mycket låga värmeledningsförmågan hör också den utomordentliga beständigheten och den långa livslängden till de viktigaste argumenten som talar för värmeisoleringsmaterial av styv uretancellplast. De uppfyller sin funktion så länge som byggnaden existerar. Användningsfasen för styv uretancellplast är 50 år och mer.

Med värmeisolering av styv uretancellplast bevarar man resurser och sparar energi. Miljöskadliga utsläpp minskas betydligt.

Hur kan vi hjälpa dig?

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

BauderPIR T fallisolering

Takfall isoleringsskiva utan täckskikt, utan fals. Standardlutning 2%. BauderPIR T finns även som planskivor.


Användningsområden:

Alla typer av tak, oavsett om det handlar om en konstruktion av armerad betong eller ett lätt tak av trapetsplåt, bågnar på grund av egentyngden och brukslasten. Takbrunnar placeras ofta i

närheten av stöden och befinner sig således för det mesta på höjdpunkter. I de bågnande ytorna blir vattnet stående och bildar pölar. Tätningen belastas dels av temperaturgränserna längs vattenpölarna och dels av smutsavlagringar som ofta finns vid sådana bottenpunkter.

BauderPIR T är en förplanerad lutning utan dyra, tunga konstruktioner, där lutningen och värmeisolering kan monteras i en arbetsgång. Med denna metod kan nästan varje lutning skapas.

Särskilda egenskaper:

 • Förplanerad lutning utan tunga konstruktioner
 • Lutning och isolering i en enda arbetsgång
 • Låg höjd
 • Stor tryckhållfasthet
 • Utmärkta monteringsegenskaper
 • Nästan varje lutning kan skapas

​Till nedladdning

» BauderPIR T fallisolering monteringsvägledning

» Produktdatablad​

​​

BauderPIR T är registrerad och godkänd av byggvarubedömningen.​​​

» produktkort

Användningsområde:

Isolering med fall på låglutande tak​

Beskrivning:

Fallisoleringsskiva för lutande tak utan täckskikt

Varianter:

Isoleringsskiva med fall

Plan isoleringsskiva

Format:

1200 x 800mm

ovansida med fall

Standard tjocklekar:

30mm till 300mm utan fall

från 20 / 30mm med fall*​

Brandegenskaper

klass E enligt DIN EN 13501-1

B2 enligt DIN 4102-1

Tryckfasthet:

​≥120 kPa (≥0,12 N/mm²)​

​Värmeledningsförmåga (EU)

DIN EN 13165

0,028 (<80mm)

0,027 (80mm - <120mm)

0,026 (≥120 mm)​​

PIR index:

>250​

* standard fall 2%

ytterligare tjocklekar och fall efter förfrågan​​

​BauderPIR M / MF (med och utan fals)

Platta isoleringsskivor med dubbelsidigt lager av mineralfleece.

Alternativt utan fals (M) eller med fals (MF):

Användningsområden:

Det praktiska formatet av BauderPIR M/MF underlättar utläggningen särskilt på mindre takytor.

Särskilda egenskaper:

 • Omlöpande fals möjlig
 • Lågreflekterande yta
 • Enkel och snabb bearbetning
 • Låg rådensitet, hög tryckhållfasthet, alltså inga "gångvägar" som vid mjuka isoleringsmaterial.

Till nedladdning

» BauderPIR M/MF monteringsvägledning

» Produktdatablad

» Byggvarubedömningens produktkort

Användningsområde:

Stora och små ytor

Användarvänligt format​

Beskrivning:

​Isoleringsskiva för låglutande tak

Mineralfleece belagt på båda sido​r

Varianter:

Plan skiva utan fals (M)

Plan skiva med fals (MF)

Format:

1200 x 600mm

(inbyggnadsmått: 1185 x 585m)

Standard tjocklekar:

Utan fals (M): 20 till 100mm

Med fals (MF): 40 till 200

Brandegenskaper

klass E enligt DIN EN 13501-1

B2 enligt DIN 4102-1

Tryckfasthet:

​≥120 kPa (≥0,12 N/mm²)​

​Värmeledningsförmåga (EU)

DIN EN 13165

0,028 (<80mm)

0,027 (80mm - <120mm)

0,026 (≥120 mm)

PIR index:

>250​

​BauderPIR FA

Isoleringsskivor för låglutande tak med dubbelsidigt täckskikt av aluminium, med fals.

Användningsområden:

BauderPIR FA är speciellt konstruerad för användning på lätta industritak. Tack vare de goda värmeisoleringsegenskaperna kan isoleringens tjocklek minskas. Detta och den låga rådensiteten möjliggör storformatiga och lätta isoleringsskivor

Särskilda egenskaper:

 • Omlöpande fals
 • Lågreflekterande yta
 • Enkel och snabb bearbetning
 • Låg rådensitet, hög tryckhållfasthet, alltså inga "gångvägar" som vid mjuka isoleringsmaterial.

Till nedladdning

» BauderPIR FA/FA TE monteringsvägledning

» Produktdatablad

» Byggvarubedömningens produktkort

Användningsområde:

Stora låglutande industritak

Snabb montering

Beskrivning:

​Isoleringsskiva för låglutande tak

Aluminium belagt på båda sidor

Varianter:

Plan skiva med fall

Format:

2400 x 1200mm

(inbyggnadsmått: 2385 x 1185mm)

Standard tjocklekar:

60 till 200mm

Brandegenskaper

Klass E enligt DIN EN 13501-1

B2 enligt DIN 4102-1

Tryckfasthet:

​​≥120 kPa (≥0,12 N/mm²)

​Värmeledningsförmåga (EU)

DIN EN 13165

0,023

PIR index:

>250

BauderPIR KOMPAKT

Takfall isoleringsskivor för PIR kompakttak, utan täckskikt, ökad densitet, utan fals. Standardlutning 2%. BauderPIR KOMPAKT finns även som planskivor.


Användningsområden:

Bauder PIR kompakttak är ett system för låglutande tak, där tätskikten och värmeisoleringsmaterialet är ihopklistrade sinsemellan och med underlaget med het bitumen, och sålunda bildar ett kompakt och homogent tätningspaket. En extra mekanisk infästning är inte nödvändig. Bauder PIR kompakttak erbjuder extremt skydd mot läckage och sugkraft. Läckage under tätningen vid eventuell skada är utesluten. Effekterna av mekaniska skador förblir lokala.


Särskilda egenskaper:

 • inget läckage under tätningen
 • lokalt begränsa skador
 • ingen mekanisk infästning
 • extremt skydd mot läckage och sugkraft

Till nedladdning

» BauderPIR KOMPAKT monteringsvägledning

» Produktdatablad

​​

BauderPIR Kompakt är registrerad och godkänd hos Byggvarubedömningen.​

» Byggvarubedömningens produktkort

Användningsområde:

Isoleringssystem med eller utan fall

Beskrivning:

Isoleringsskiva för låglutande tak utan täckskikt

Varianter:

Skiva med fall

Plan skiva utan fall

Format:

600 x 600mm

Standard tjocklekar:

Utan fall*: 100, 120, 140, 160

Med fall: från 20 / 30mm​

Brandegenskaper

klass E enligt DIN EN 13501-1

B2 enligt DIN 4102-1

Tryckfasthet:

≥150 kPa (≥0,15 N/mm²)

​Värmeledningsförmåga (EU)

DIN EN 13165

0,028 (<80mm)

0,027 (80mm - <120mm)

0,026 (≥120 mm)​

PIR index:

>250​

* standard fall 2%​

BauderPIR FA TE

Terrass isoleringsskivor med ökad tryckhållfasthet. Täckskikt av aluminium.

Användningsområden:
Terrasser

Särskilda egenskaper:

 • Optimerat format för terrasser 1200 mm x 600 mm
 • Påtryckt skärraster

Till nedladdning

» BauderPIR FA TE monteringsvägledning

» Produktdatablad

​​

Användningsområde:

Isoleringsskiva för terrasser

Användarvänligt format​

Beskrivning:

​Isoleringsskiva för låglutande tak

Aluminiumbelagt på båda sidor

Varianter:

Plan skiva 

Format:

1200 x 600mm​

Standard tjocklekar:

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100mm

Brandegenskaper

klass E enligt DIN EN 13501-1

B2 enligt DIN 4102-1

Tryckfasthet:

≥120 kPa (≥0,12 N/mm²)

​Värmeledningsförmåga (EU)

DIN EN 13165

0,023

PIR index:

>250

* standard fall 2%

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo