Isolering av vindsbjälklag & källartak

BauderPIR DAL

​Användningsområde: vindsbjälklag med BauderPIR DAL under sparrarna

Vinden ger bra lagringsutrymme men är oftast dåligt eller inte alls isolerad, vilket medför värmeförluster. För att undvika värmeförluster har dessa nya element till vindsbjälklag utvecklats.

BauderPIR DAL kan användas till både nybyggnation och renovering. Elementen minskar bostadsytan minimalt men maximerar värmeskyddet och kan belastas omedelbart efter monteringen. 

​​Isolering av vindsbjälklag med Bauder PIR DAL

under sparrarna vid renovering

​Isolering av vindsbjälklag med BauderPIR DAL

under sparrarna vid nybyggnation

BauderPIR DAL
BauderPIR DAL uppnår högsta isolerverkan (lambda 023) och kan användas när skivan inte behöver tåla stora laster då skivan inte har något hårt ytlager på ovansidan.
Vid höga krav på värmeskydd kan BauderPIR DAL monteras som första lager under BauderPIR DHW .

BauderPIR DAL

Användningsområde: källartak med BauderPIR DAL

Isolering av vindsbjälklag med BauderPIR DAL och BauderPIR DHW på betong vid höga krav på värmeskydd.

Teknisk data:  BauderPIR DAL

​Ytlager:

​Överdragen på båda sidor med aluminium

Falsning:

Njut och fjäder runtom

Längd DIN EN 822:

​1200 mm (utvändigt mått);

1180 mm (inbyggnadsmått)

Bredd DIN EN 822:

​620 mm (utvändigt mått); 600 mm (Inbyggnadsmått)

​Brandegenskaper DIN EN :

Klass E (B2 enligt DIN 4102-1)

Lambda:

0,023

Inbyggnadsmått:

​0,71 m² / skiva

Förpackningsenhet:

40 mm: 12 skivor / 8,52 m²
60 mm: 8 skivor / 5,68 m²
80 mm: 6 skivor / 4,26 m²

100 mm: 5 skivor / 3,55 m²

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo