​Isoleringssystem på sparrarna


Därigenom uppstår ett slutet isoleringstäcke som skyddar både bostaden och takkonstruktionen. ​Mycket effektiv isoleringsmetod där isoleringsskiktet placeras ovanpå sparrarna.

BauderPIR PLUS

​Den robusta isoleringen på sparrarna

Den mycket stabila polyuretankärnan är försedd med ett ytlager av aluminium på båda sidor. På ovansidan finns dessutom ett polymerasfaltmembran som bildar ett mycket

robust extra vattenavledande skikt och en säker avslutning tack vare självklistrande horisontella och vertikala omlottskarvar.

» Produktbroschyr

» CE - datablad

Ytlager​:

Aluminium, med polymeasfaltmembran på ovansidan

Undersida: aluminium​

Falsning:

Kil och kilspår, runt om​

Längd DIN EN 822:

1800 mm (utvändigt mått),

1780 mm (inbyggnadsmått)

Bredd DIN EN 822:

​1200 mm (utvändigt mått),

1180 mm (inbyggnadsmått)

​Tjocklek (mm) DIN EN 823:

​80, 100, 120, 140, 160, 180, 200

Brandegenskaper:
klass E enligt DIN EN 13501-1

B2 enligt DIN 4102-1

​Lambda (W/mK):

0,022

U-värde (W/(M²K))​:

​  80 mm 0,28 W/(m²K)

100 mm 0,23 W/(m²K

120 mm 0,19 W/(m²K)

140 mm 0,16 W/(m²K)

160 mm 0,14 W/(m²K)

180 mm 0,13 W/(m²K

200 mm 0,12 W/(m²K)

BauderPIR SDS

värmeisoleringselementet med diffusionsförmågan

BauderPIR SDS, det värmeisoleringssystemet på sparrarna med diffusionsförmågan, är en kombination av hög värmeisolerande PIR-hårdskum och en diffusionsöppen underlagsduk. På så sätt finns många olika användningsmöjligheter för äldre hus och nybyggnationer.


» Produktbroschyr

» CE - datablad

Ytlager​:

Ovansida: Mineralfleece, diffusionsöppen underlagsduk

Undersida: Mineralfleece

Falsning:

Kil och kilspår, runt om​

Längd DIN EN 822:

1800 mm (utvändigt mått),

1780 mm (inbyggnadsmått)

Bredd DIN EN 822:

​1200 mm (utvändigt mått),

1180 mm (inbyggnadsmått)

​Tjocklek (mm) DIN EN 823:

​80, 100, 120, 140, 160, 180, 200

Brandegenskaper DIN EN 13501-1:

Klass E (B2 enligt DIN 4102-1

​Lambda (W/mK):

0,025: 120, 140, 160, 180 mm;

0,026: 80, 100 mm

U-värde (W/(M²K))​:

​  80 mm 0,32 W/(m²K)

100 mm 0,27 W/(m²K)

120 mm 0,22 W/(m²K)

140 mm 0,19 W/(m²K)

160 mm 0,17 W/(m²K)

180 mm 0,16 W/(m²K

BauderPIR SF

Det beprövade värmeisoleringselementet med extra underlagsduk för mer säkerhet

I över 30 år har BauderPIR använts som en beprövad och effektiv värmeisolering på sparrarna. Kil och kilspår som falsning och den förtryckta strukturen på ovansidan underlättar monteringen.

BauderPIR SF är säker och robust tack vare en underlagsduk med självklistrande omlottskarvar på ovansidan. Duken fungerar som andra vattenavledande skikt som motsvarar ett undertak.

» Produktbroschyr

» CE - datablad

​​

Ytlager​:

Ovansida: aluminium, plus en extra duk, diffusionsöppen och bländfri -

ZVDH UDB-A

Undersida: aluminium

Falsning:

Kil och kilspår, runtom​

Längd DIN EN 822:

1800 mm (utvändigt mått),

1780 mm (inbyggnadsmått)

Bredd DIN EN 822:

​1200 mm (utvändigt mått),

1180 mm (inbyggnadsmått)

​Tjocklek (mm) DIN EN 823:

​​​80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240

Brandegenskaper DIN EN 13501-1:

Klass E (B2 enligt DIN 4102-1

Lambda (W/mK):

0,022

​  80 mm 0,28 W/(m²K)

100 mm 0,23 W/(m²K)

120 mm 0,19 W/(m²K)

140 mm 0,16 W/(m²K)

160 mm 0,14 W/(m²K)

180 mm 0,13 W/(m²K)

200 mm 0,11 W/(m²K)

220 mm 0,10 W/(m²K)

240 mm 0,09 W/(m²K)​

BauderPIR SWE

Det multifunktionella värmeisoleringselementet på sparrara

Lugn och ro är ett grundläggande mänskligt behov. Därför påverkas vi negativt av buller på flera olika sätt.

Till exempel vid motorvägar eller i närheten av flygplatser och i storstäder.

Då gäller det att motarbeta problemet genom ljuddämpning. Till detta ändamål har vi utvecklat isoleringselementet

BauderPIR SWE. Detta material har::

  • hög isoleringsförmåga
  • ljuddämpande egenskaper
  • smala skivor

Fem skyddsfunktioner i ett element. 

Endast värmeskydd och ljuddämpning var inte nog för Bauder. Målet:

Ett effektivt värmeisoleringselement vilket genom en intelligent uppbyggnad uppfyller kraven på alla fyra skyddsfunktioner: Ljuddämpning, värme, brand och fuktskydd. BauderPIR SWE uppfyller dessa krav på ett enkelt

och effektivt sätt. För monteringen räcker en arbetsgång, och den marginellt högre utgiften för det stora mervärdet gör denna lösning väldigt intressant.

» Produktbroschyr

» CE - datablad

Ytlager​:

Ovansida: aluminium, plus asfaltmenbran på ovansidan

Undersida: aluminium

Falsning:

Kil och kilspår, runt om​

Längd DIN EN 822:

1800 mm (utvändigt mått),

1780 mm (inbyggnadsmått)

Bredd DIN EN 822:

​1200 mm (utvändigt mått),

1180 mm (inbyggnadsmått)

​Tjocklek (mm) DIN EN 823:

120, 140, 160, 180

​Brandegenskaper DIN EN 13501-1:

Klass E (B2 enligt DIN 4102-1

Lambda (W/mK):

Bauder PIR 0,022, ljuddämpande skiva 0,035

U-värde (W/(M²K))​:

120 mm 0,21 W/(m²K)

140 mm 0,18 W/(m²K)

160 mm 0,16 W/(m²K)

180 mm 0,14 W/(m²K

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo