BauderPIR WP byggskiva

Universellt användbar,

lätt att bearbeta och resistenta mot fukt​

BauderPIR WP

tillverkas av ett råmaterial som utvinns ur återvunnen polyuretan som blandas med termoplaster och tillsatser enligt ett särskilt recept och kan pressas till högvärdiga skivor.

BauderPIR WP

liknar spånskivor och torrtillverkade träfiberskivor, och kan således ersätta dessa konstruktionselement så gott som överallt. Skivan kan användas på alla ställen där det finns problem med fukt. Den lämpar sig för våtrum, för tekniska användningsområden och för monterbyggnation med mera.

BauderPIR WP

är ett material som går att slipa, fräsa, borra och skruva i (även på sidorna). Skivorna kan också limmas ihop. Skivan kan bearbetas med vanliga verktyg av hårdmetall. Den kan förses med beläggning efteråt. Avfallet kan återvinnas till hundra procent. BauderPIR WP är fri från formaldehyd.

Beståndsdelar i BauderPIR WP

BauderPIR WP är en produkt av formaldehydfri polyuretan som blandas med tillsatser och innehåller inte några klorfluorkarboner eller klorfluorkolväten. Den tillverkas med hjälp av högfrekvenslimning/varmpressteknik.

Sammansättning av BauderPIR WP:

 • styva cellplaster baserade på koldioxid eller pentan, så kallade polyuretancellplaster
 • som inte innehåller några klorfluorkarboner/klorfluorkolväten, inte heller som rest mängd
 • ingen tillsats av tungmetaller
 • styva cellplaster på 25–500 kg/m³, dock helst inom det lätta området upp till 150 kg/m³
 • endast härdade komponenter
 • endast cellplaster med slutna celler, inga mjuka cellplaster och inte heller några föreningar av olika styva och mjuka cellplaster
 • RIM-cellplaster endast efter att de har godkänts av laboratoriet
 • fast produktionsavfall från tillverkning av styv cellplast, inget avfall från rivning
 • Papper får tillsättas i små mängder (under 3 viktprocent).
 • Polyetenfolier upp till en tjocklek på 50 my får tillsättas i en mängd på mindre än 0,5 viktprocent.
 • Aluminium i form av folie får inte ha en större tjocklek än 100 my. Det får inte tillsättas i större mängder än 1,5 viktprocent.

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo