PIR isolering för tak

Med värmeisolering av styv uretancellplast bevarar man resurser och sparar energi. Miljöskadliga utsläpp minskas betydligt.

Polyuretan - Det bättre värmeisoleringsmaterialet

Polyuretan är ett material som man idag knappast kan tänka sig vara utan. Polyuretan är för det mesta osynlig, men ändå allestädes närvarande: i skosulor, madrasser, rattar, medicintekniska produkter och framför allt även i värmeisolering. Bauder utnyttjar materialet för att tillverka PIR isolering, som drar nytta av alla fördelar hos polyuretan.

Beroende på sammansättningen och basprodukternas blandningsförhållande kan spektrumet av egenskaper hos de polyuretaner som bildas justeras exakt – hård, mjuk, enhetlig eller kompakt. Resultatet är skräddarsydda och ekonomiskt fördelaktiga lösningar för nästintill vartenda användningsområde.

Särskilt vid isolering av byggnader och takisolering ger polyuretan alla fördelar som energieffektivt byggande ska ha. Det skräddarsydda isoleringsmaterialet har nämligen en ytterst låg värmeledningsförmåga. Isoleringsförmågan är mycket hög redan vid små materialtjocklekar. Goda mekaniska egenskaper och utmärkt samverkan med andra material möjliggör ett brett tillämpningsområde för PIR isolering.

Förutom den mycket låga värmeledningsförmågan hör också den utomordentliga beständigheten och den långa livslängden till de viktigaste argumenten som talar för värmeisoleringsmaterial till takisolering av styv uretancellplast. De uppfyller sin funktion så länge som byggnaden existerar. Användningsfasen för styv uretancellplast är 50 år och mer.

​​

Isolera taket med PIR isolering

Bauder är en av de största tillverkarna av styv uretancellplast, ett isoleringsmaterial med överlägsna egenskaper. I en tid då det ställs allt högre krav på värmeisoleringen i syfte att skydda miljön och spara energi, har denna produkt, som Bauder tillverkar under märkesnamnet BauderPIR, blivit ett oumbärligt byggmaterial.

BauderPIR uretancellplast med PIR-index

BauderPIR är en vidareutvecklad styv uretancellplast med ökat PIR-index vilket ger förbättrade egenskaper. BauderPIR är också det isoleringsmaterial som har den lägsta värmeledningsförmågan. Det uppfyller kraven i den tyska förordningen om energibesparing redan vid små isoleringstjocklekar.

BauderPIR är ett lämpligt byggmaterial för alla användningsområden och klarar allt från vanlig gångtrafik på låglutande tak till extrema påfrestningar.

Isoleringsmaterial med temperaturbeständighet

Isoleringsmaterial av BauderPIR utmärker sig genom hög värmebeständighet och god dimensionsstabilitet. PIR isolering som används inom byggbranschen kan, beroende på rådensitet och ytskikt, användas varaktigt inom alla temperaturområden som är vanliga vid byggen. Kortvariga temperaturbelastningar på upp till 250°C klarar PIR isolering utan skador. Det är beständig mot het asfalt och kan tätas med asfalttätskikt på låglutande tak.

Kemisk och biologisk beständighet med PIR isolering

Isoleringsskivor av BauderPIR är beständiga mot de flesta kemiska ämnen som förekommer i praktiska tillämpningar inom bygg- och anläggningsverksamhet. PIR isolering förmultnar inte, är resistent mot mögel och röta, ger inte ifrån sig lukter och är i fysiologiskt avseende riskfri för de tekniska byggtillämpningar som kommer ifråga.

Isolera med framtidsinriktad värmeisolering

  • Optimal och långlivad isolering utan svagheter, underhåll och reparationer.
  • Ökning av byggnadens värde och boendekomfort.
  • Hög energibesparing och påtagligt lägre värmekostnader.
  • Kostnadseffektiv och rationell montering av PUR/PIR-isoleringsskivorna.
  • Smälter inte under tätskikten.
  • Är godkänd för industritak med stora ytor.
  • Tillhör värmeledningsnivå 022.
  • Kan monteras i tunnare tjocklekar, infästningsdon kan vara kortare, och det går lättare att bevara anslutningshöjder.
  • Väger bara ca 30 kg/m³ och är således lättare att bära och lägga ut.
  • Har en tryckhållfasthet på mellan 120 och 150 kPa.

Styv uretancellplast är rätt investering

Volymen av styv uretancellplast består bara till en liten del av fast material. Vid en i byggsammanhang vanlig rådensitet på ca 30 kg/m³ utgör andelen av styvt syntetmaterial endast omkring tre procent av volymen. Denna bildar ett nätverk av cellbryggor och cellväggar, för att stå emot de mekaniska påfrestningarna.

Reaktion vid brandpåverkan hos styv isocyanuratcellplast (PIR) i lätta ståltak

Vid projektering av tak ur ett brandskyddsperspektiv måste takuppbyggnaden betraktas som ett system. Möjligheterna att utifrån brandegenskaperna hos de enskilda funktionsskikten dra slutsatser om hela takets reaktion vid brandpåverkan är mycket begränsade. Vid brandförsök visar PI-isoleringsmaterial särskilt gynnsamma brandegenskaper. I många länder, t.ex. i USA, används idag främst isoleringsmaterial av styv isocyanuratcellplast för tak med stora ytor.

Även i Tyskland vinner dessa högpresterande isoleringsmaterial alltmer terräng på grund av att de har hög värmebeständighet, inte kan smälta, ger utmärkt värmeisolering och kan monteras rationellt. I händelse av brand behåller styv isocyanuratcellplast sin isoleringseffekt längre, droppar inte och skyddar andra skikt av byggnadsdelar mot brandpåverkan. Takytor över 2 500 m² ska enligt industristandard utformas på ett sådant sätt att branden hindras från att spridas över taket.

Detta anses uppfyllt hos tak som tillverkats enligt DIN 18 234. På de byggprodukter som används på ett industritak, ställs således särskilda krav. Med takkonstruktioner som är isolerade med PIR isolering går det att uppfylla alla dessa krav på ett enkelt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.​​

Gör en förfrågan på PIR isolering här​​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo