FPO / PVC systemlösningar

Låglutande tak med Bauder

Uppbyggnadsexempel - mekanisk infästning

​Uppbyggnadsexempel 1

Lätta industritak enligt DIN 18234, BROOF (t1) *

1-skikts, högkvalitativt tätningssystem i PVC (FPO) på PIR-isoleringsmaterial, mekanisk infästning, enligt industri byggdirektiv.

​​

 1. Ovanskikt - BauderTHERMOPLAN T 15/18/20
 2. Isoleringsmaterial - BauderPIR FA
 3. Ångspärr - BauderTEC DBR
 4. Underkonstruktion - trapetsplåt
*BROOF (t3) Krav i området kring genomföringar uppnås genom ett kompletterande lager glasfleece GV 120.

​Uppbyggnadsexempel 2

Renovering med tilläggsisolering
1-skikts, högkvalitativt tätningssystem i PVC (FPO) med PIR-isoleringsmaterial som extra isolering, mekanisk infästning, på icke fungerande gammal skiktuppbyggnad.
​​

 1. Ovanskikt - BauderTHERMOPLAN T 15/18/20
 2. Isoleringsmaterial - BauderPIR FA
 3. Gammal skiktuppbyggnad - icke fungerande, torr värmeisolering
 4. Underkonstruktion - betong

Klistrad eller med pålagd last

​Uppbyggnadsexempel 4


Klistrad utläggning vid nybyggnation
1-skikts, högkvalitativt tätningssystem i PVC (FPO) på olika isoleringsmaterial, klistrat.

 1. Ovanskikt - BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V
 2. Klister - Bauder Fleece klister 1014
 3. Isoleringsmaterial - BauderPIR M / FA
 4. Ångspärr - BauderTHERM DS 2
 5. Primer - Burkulit V
 6. Underkonstruktion - betong

​​Uppbyggnadsexempel 5


Renovering, klistrad, på defekt gammal skiktuppbyggnad
1-skikts, högkvalitativt tätningssystem i PVC (FPO) på klistrat på icke fungerande gammal bitumen skiktuppbyggnad.

 1. Renoveringsovanskikt- BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V
 2. Klister - Bauder Fleece klister 1014
 3. Gammal skiktuppbyggnad - icke fungerande, torr värmeisolering
 4. Underkonstruktion -betong

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo