Downloads - ​1. tätskikt och ångspärr

Bauder 1. tätskikt asfalt

Allmänna broschyrer

» Rådgivare kring låglutande tak

Informationsbroschyr, systemförslag, komponenter, U-värden​

» Produktöversikt

Produktöversikt, systemuppbyggnader, U-värden

» BauderTEC monteringsvägledning

Monteringsvägledning - BauderTEC produkter

» BauderTHERM monteringsvägledning

Monteringsvägledning - BauderTHERM produkter

» BauderPIR Kompakt produktbroschyr​

BauderPIR Kompakttak - tätskikten och värmeisoleringsmaterialet är kompakt

ihopklistrade med varandra och med underlaget

» Bauder bitumen / asfalt membran säkerhets datablad

Säkerhets datablad​

​​

Bauder 1. tätskikt produktbroschyrer

» BauderTEC KSA / KSA DUO

Kallsjälvklistrande första tätskikt av special elastomerasfalt med variabel skarvklistring

» BauderTEC ELWS DUO

Kallsjälvklistrande första tätskikt

» BauderTHERM UL 30 / 50

Snabbsvetsat första tätskikt

» BauderFlex G4E

​Elastomerasfalt membran

» BauderKompakt ULK

Elastomerasfalt 1. tätskikt för

BauderKompakt systemet

​​Bauder 1. tätskikt CE - datablad

» BauderTEC KSA DUO

CE- datablad

» BauderTEC ELWS DUO

CE- datablad

» BauderTHERM UL 30 / 50

CE- datablad

» BauderFlex G4E

CE- datablad

» BauderKompakt ULK

CE- datablad

Bauder 1. tätskikt byggvarubedömning - produktkort    

» BauderTEC KSA DUO

Produktkort

» BauderTEC ELWS DUO

Produktkort

» BauderTHERM UL 30 / 50

Produktkort​

​» BauderFlex G4E

Produktkort

» BauderKompakt ULK

Produktkort

» BauderKompakt DSK

Produktkort

Bauder ångspärr

» BauderFLEX DNA

Självklistrande första tätskikt av special elastomerasfalt med variabel skarvklistring

» BauderTEC KSD / KSD DUO

​Kallsjälvklistrande ångspärr

» BauderTEC DBR

​Ångspärr av asfalt för lätta tak

» BauderTHERM DS 1 / DS 2

» BauderPONT E P 5 GA

» BauderKompakt DSK

» BauderFLEX TA 600

​​Bauder 1. tätskikt CE - datablad

» BauderFLEX DNA

CE- datablad

» BauderTEC KSD / KSD DUO

CE- datablad

» BauderTEC DBR

CE- datablad

» BauderPONT E P 5 GA

CE- datablad

» BauderTHERM DS 1

CE- datablad

» BauderTHERM DS 2

CE- datablad

» BauderKompakt DSK

CE- datablad

» BauderFLEX TA 600

CE- datablad

Bauder ångspärr byggvarubedömning - produktkort    

» BauderFLEX DNA

Produktkort

» BauderTEC KSD / KSD DUO

Produktkort

» BauderTEC DBR

Produktkort​

» BauderPONT E P 5 GA

Produktkort

» BauderTHERM DS 1

Produktkort

» BauderTHERM DS 2

Produktkort

» BauderKompakt DSK

Produktkort

» BauderFLEX TA 600

Produktkort

​​

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo