Kompakttak från BauderPIR

BauderPIR kompakttak

​BauderPIR kompakttak är ett system för låglutande tak, där tätskikten och värmeisoleringsmaterialet är kompakt ihopklistrade med varandra och med underlaget. Systemets fördelar är helt uppenbara:

​Dokument till nedladdning

Inget vatten läcker in under tätningen

Problemet hos många konventionella tätningssystem består i att vatten kan rinna in under tätningen. Bauder PIR kompakttak är helt ingjutet i het asfalt och på så sätt sammanfogat med underkonstruktionen. Därmed är det uteslutet att vatten kan läcka in under tätningen vid eventuell skada.

Högsta skydd

Effekterna av mekaniska skador begränsas lokalt. I händelse av skada förhindrar den direkta bindningen mellan tätningen och underkonstruktionen att skadan sträcker sig över en större yta. Skadade ställen kan lokaliseras exakt. Alla skikt är kompakt ihopklistrade med varandra. Såväl ångspärren som värmeisoleringsskiktet och det första tätskiktet arbetas in med het asfalt och bildar på det sättet ett kompakt och homogent tätningspaket.

Utmärkt isolering

Isoleringsmaterialet polyuretan imponerar med mycket bra värmeisoleringsegenskaper vid liten tjocklek.

Enkel och snabb bearbetning

De lätthanterliga isoleringsskivorna går lätt att skära och således snabbt att bearbeta. Dessutom dammar de nästan inte alls vid bearbetningen.

Isolering med lutning

BauderPIR KOMPAKT isoleringsskivor finns också att få som isoleringsskivor med lutning. Standardlutning är två procent.

Skydd mot vindsug

Testad upp till 100 meters byggnadshöjd.

Brandskydd

Provningar som har genomförts vid forskningscentrumet för brandskydd i Karlsruhe enligt provningsförfarande 3 i ENV DIN V 1187, har visat att tak med BauderPIR M resp. cellglas T4 vid brand uppifrån reagerar oproblematiskt även vid ökad brandbelastning. Egenskapen ”brännbart” hos det använda isoleringsmaterialet BauderPIR har ingen negativ effekt.

Hög tålighet

Tack vare den särskilda sammansättningen är BauderPIR Kompakttak ytterst dimensionsstabilt och extremt tåligt.

PIR-index > 250, tryckhållfasthet = 150 kPa.

Liten tyngd – lätthanterlig storlek

BauderPIR KOMPAKT isoleringsskivor är lätta, och med en storlek på 600 x 600 mm särskilt lätthanterliga. Det märks också vid kalkyleringen.

Tjocklekar

BauderPIR Kompakttak finns i tjocklekar från 80 - 400 mm.

​Uppbyggnadsexempel

Exempel på systemuppbyggnad: BauderPIR kompakttak med lutning

1 BauderKARAT svetsat, som tätovanskikt eller BauderSMARAGD, rotfast, svetsat,

2 1. tätskikt BauderKOMPAKT ULK

3 WIROBIT KOMPAKT SBS Elastomerasfalt för ihopklistring av alla skikt

4 PIR isoleringsmaterial BauderPIR KOMPAKT

3 WIROBIT KOMPAKT SBS Elastomerasfalt för ihopklistring av alla skikt

5 Ångspärr BauderKOMPAKT DSK

3 WIROBIT KOMPAKT SBS Elastomerasfalt för ihopklistring av alla skikt​

BauderPIR Kompakttak är registrerad och godkänd hos Byggvarubedömningen.​

​» Produktkort

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo