Lutande gröna tak med Bauder

​​Lutande gröna tak kräver särskilda lösningar. Du måste säkerställa att konstruktionen sitter stabilt på plats och kompensera för den större avrinningen av ytvatten och benägenheten till uttorkning genom att öka takets förmåga att hålla kvar vattnet.

Monteringshjälp vid högre taklutning

Du kan lätt uppfylla dessa krav vid en taklutning på upp till 15° genom att använda den direktfyllda vattenlagringsplattan. Vid mer än 15° taklutning måste du dessutom vidta ytterligare åtgärder. Ett extra trägaller fungerar som monteringshjälp och tillfälligt skydd mot förskjutningar tills rötterna trängt igenom substratskiktet. Det är önskvärt att vegetationen täcker ytorna så snabbt som möjligt. Du kan uppnå detta genom att t.ex. plantera ett större antal låga perenner eller genom att bevattna plantorna medan de växer till. Det fortsatta underhåller är särskilt viktigt på lutande gröna tak.


Vegetationen utvecklas olika

På sadeltak med nord- och sydsida kan vegetationen utvecklas väldigt olika eftersom växterna då har helt olika förutsättningar.
Bauder lutande gröna tak lämpar sig för en lutning på upp till 25°. För att minska risken för förskjutningar fylls substratet direkt i vattenlagringsplattans kamrar om taket lutar mer än 5°. Det behövs inga ytterligare åtgärder på ytan som skydd mot förskjutningar.

Extensiva gröna tak

Kostnad

​låg​

​Arbetsinsats

​lite

Växter

​​sedum, örter, mossa

Konstruktionens höjd

10-15 cm

Vikt

​70-150 kg/m²

​​Bauder lutande gröna tak med lutning på 5 – 15°​

Bauder lutande gröna tak med lutning på 15 – 25°​

Hur kan vi hjälpa dig?​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo