Bauder gröna tak-paket light

Den lätta varianten (70 kg/m²)

Bauder gröna tak-paketet light har särskilt utvecklats för lätta takkonstruktioner. Vattenlagringsplattan kan magasinera 10 l/m². Detta extra vattenmagasin tillåter att substratlagret minskas till 50 mm. På så sätt uppgår ytvikten för den samlade konstruktionen till endast 70 kg/m² när den är vattenmättad. 

På grund av det mindre rotutrymmet är det svårare att variera växtligheten jämfört med standardpaketet. 

Därför rekommenderar vi alltid ​standardpaketet för tak som har tillräcklig bärförmåga.

1 Bauder låga perenner

2 Bauder plantjord

3 Bauder filtertextil

4 Bauder vattenlagringsplatta - Vattenmagasin- och dräneringslager

5 Rotsäker tätning (ingår inte i leveransen)

​18 m² grönt tak - kompakt på en europapall

 • 20 m² vattenlagringsplatta 50 mm (2 paket)​

  Därav två plattor för läggning under singel i

  kantområdet och/eller utskärningarm² SDF-matta

 • 25 m² filtertextil
 • 23 säckar plantjord LBB-E
 • Checklista
 • Monteringsanvisning
 • Tillgodohavande för låga perenner och gödning
 • Avsett för taklutning på upp till 10°.

​Den befintliga taktätning måste vara rostäker.

Tillgodohavande för låga perenner och gödning inklusive:

Ett tillgodohavande för 220 låga perenner och planteringsgödning för 18 m² ingår i varje standardpaket och finns med på pallen.

Fyll i den och lös in den via post, fax eller e-post.

Lätt att lägga

Gröna tak paketet light

Borsta av underlaget och kontrollera att det är tätt. Lägg ut vattenlagringsplattan. Vid en låg takkant kan du använda singel för att jämna ut höjden, annars ...

... lägger du vattenlagringsplattan ända till kanten. Du kan skära till vattenlagringsplattan med en mattkniv.

2. Börja raden med den första radens avsnitt.

​Lägg filtertextil med minst 10 cm överlappning.

​Skär ut vattenlagringsplattan och filtertextil vid dräneringens område. Placera inspektionskammarna eller singel, se anvisningarna i checklistan.

​I direkt anslutning till detta lägger du ut plantjord. Lagret ska vara exakt 5 cm. Låt inte vattenlagringsplattan och filtertextilen ligga utan pålast last

​Använd låga perenner* och tryck dem lätt på plats. Plantornas rötter ska vara lätt täckta med substrat. Därefter vattnar och gödslar du plantorna.

​* Planteringstips: Växtligheten får bäst effekt om du har samma typ av växter i grupper (gräs/örter: 3-5 st.; sedumväxter:

8-15 st.). Du planterar 12 st/m² med ett avstånd på 25-30 cm. Efter planeringen vattnar du ordentligt.

Därefter fördelar du ett jämnt lager med planteringsgödsel.

Hur kan vi hjälpa dig?​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo