Bauder gröna tak-paket

Standardvarianten (100 kg/m²)

Bauder gröna tak-paketet standard är det rätta valet för alla tak där vikten inte är något problem. Det 80 mm tjocka substratlagret erbjuder gott om rotutrymme för en artrik vegetation och magasinerar tillräckligt med vatten för att växternas ska växa bra. 

Det vatten som inte kan magasineras (överskottsvattnet), avleds lika snabbt som säkert via den 20 mm höga SDFmattan. 

När taket är helt vattenmättat väger det gröna takets konstruktion ca. 100 kg/m².​

1 Bauder låga perenner

2 Bauder plantjord

3 Bauder SDF-matta; Skydds-, dränering- och filterskikt

4 Rotsäker tätning (ingår inte i leveransen)

​10 m² grönt tak - kompakt på en europapall

  • 10 m² SDF-matta
  • 20 säckar plantjord LBB-E
  • Checklista
  • Monteringsanvisning
  • Tillgodohavande för låga perenner och gödning
  • Avsett för taklutning på upp till 10°.

​Den befintliga taktätning måste vara rostäker.

Tillgodohavande för låga perenner och gödning inklusive:

Ett tillgodohavande för 120 låga perenner och planteringsgödning för 10 m² ingår i varje standardpaket och finns med på pallen.

Fyll i den och lös in den via post, fax eller e-post.

Så snabbt får du grönska på taket

Allt för 10 m² grönt tak på en lastpall​

Innan monteringen borstar du noggrant av underlaget och

kontrollerar att den rotsäkra tätningen är tät. Rulla ut SDFmattan

på den rotsäkra tätningen ...

... skär till den och lägg den med stötfogar över hela ytan.

Förslut längdskarvarnas överlappning.

Skär ut SDF-mattan vid dräneringens område. Om du inte kan

ställa upp någon inspektionskammare, omger du dräneringen

med grovgrus.

​I direkt anslutning lägger du till två säckar plantjord per

kvadratmeter. Låt inte Bauder SDF-mattan ligga utan pålagd

last.

Se till att plantjorden har en jämn monteringshöjd på ca. 8

cm.

​Använd låga perenner* och tryck dem lätt på plats. Plantornas

rötter ska vara lätt täckta med substrat. Därefter vattnar och

gödslar du plantorna.

​* Planteringstips: Växtligheten får bäst effekt om du har samma typ av växter i grupper (gräs/örter: 3-5 st.; sedumväxter:

8-15 st.). Du planterar 12 st/m² med ett avstånd på 25-30 cm. Efter planeringen vattnar du ordentligt.

Därefter fördelar du ett jämnt lager med planteringsgödsel.

Hur kan vi hjälpa dig?​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo