Kompletta paket för extensiva gröna tak på mindre ytor

Bauder erbjuder enkla och snabbmonterade helhetslösningar med sina gröna tak-paket med vilka du kan skapa gröna tak på garage, carportar eller andra mindre ytor på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Gröna tak är inte bara vackra att titta på. De erbjuder även ett antal olika fördelar.

 • Gröna tak magasinerar regnvattnet och fördröjer avrinningen.
 • I många kommuner kan du få lägre dagvattenavgift om dagvattnet fördröjs eller kopplas bort helt från dagvattenledningen.
 • Du får en förbättrad värme- och ljudisolering.
 • De skyddar taktätningen mot extrema temperaturer, UV-strålning, mekaniska skador
 • och förlänger på så sett dess livlängd.
 • De förbättrar mikroklimatet genom att de binder damm, jämnar ut temperaturerna och reglerar luftfuktigheten.
 • De skapar värdefulla livsmiljöer för växter och djur.
 • De gör taket extra tilltalande

Den bästa tiden för att bygga gröna tak är vår och höst. Då är förhållandena för de låga perennerna på taket som allra bäst. Om du planterar under sommaren måste du vattna vegetationen ordentligt två till tre gånger per vecka under tillväxtperioden (3-4 veckor) under perioder med torka. Vi rekommenderar inte att du planterar under vintern även om du har ett milt klimat. Dessutom levereras inte låga perenner före mars vid normala väderförhållanden.

Bra att veta: Normalt sett behöver du inte sköta om extensiva gröna tak särskilt ofta. Under de första två vegetationsperioderna måste du dock sköta om ditt gröna tak regelbundet. Efter två vegetationsperioder har växtligheten oftast brett ut sig över hela ytan. Då räcker

det om du sköter om ditt gröna tak två gånger om året.

Bauder gröna tak-paket

Standardvarianten (100 kg/m²)

Bauder gröna tak-paketet standard är det rätta valet för alla tak där vikten inte är något problem. Det 80 mm tjocka substratlagret erbjuder gott om rotutrymme för en artrik vegetation och magasinerar tillräckligt med vatten för att växternas ska växa bra. Det vatten som inte kan

magasineras (överskottsvattnet), avleds lika snabbt som säkert via den 20 mm höga SDFmattan. När taket är helt vattenmättat väger det gröna takets konstruktion ca. 100 kg/m².​

1 Bauder låga perenner

2 Bauder plantjord

3 Bauder SDF-matta; Skydds-, dränering- och filterskikt

4 Rotsäker tätning (ingår inte i leveransen)

​10 m² grönt tak - kompakt på en europapall

 • 10 m² SDF-matta
 • 20 säckar plantjord LBB-E
 • Checklista
 • Monteringsanvisning
 • Tillgodohavande för låga perenner och gödning
 • Avsett för taklutning på upp till 10°.

​Den befintliga taktätning måste vara rostäker.

Tillgodohavande för låga perenner och gödning inklusive:

Ett tillgodohavande för 120 låga perenner och planteringsgödning för 10 m² ingår i varje standardpaket och finns med på pallen.

Fyll i den och lös in den via post, fax eller e-post.

Så snabbt får du grönska på taket

Allt för 10 m² grönt tak på en lastpall​

Innan monteringen borstar du noggrant av underlaget och

kontrollerar att den rotsäkra tätningen är tät. Rulla ut SDFmattan

på den rotsäkra tätningen ...

... skär till den och lägg den med stötfogar över hela ytan.

Förslut längdskarvarnas överlappning.

Skär ut SDF-mattan vid dräneringens område. Om du inte kan

ställa upp någon inspektionskammare, omger du dräneringen

med grovgrus.

​I direkt anslutning lägger du till två säckar plantjord per

kvadratmeter. Låt inte Bauder SDF-mattan ligga utan pålagd

last.

Se till att plantjorden har en jämn monteringshöjd på ca. 8

cm.

​Använd låga perenner* och tryck dem lätt på plats. Plantornas

rötter ska vara lätt täckta med substrat. Därefter vattnar och

gödslar du plantorna.

​* Planteringstips: Växtligheten får bäst effekt om du har samma typ av växter i grupper (gräs/örter: 3-5 st.; sedumväxter:

8-15 st.). Du planterar 12 st/m² med ett avstånd på 25-30 cm. Efter planeringen vattnar du ordentligt.

Därefter fördelar du ett jämnt lager med planteringsgödsel.

Hur kan vi hjälpa dig?​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo