Intensiva gröna tak med Bauder

​​​Intensiva gröna tak erbjuder massor av möjligheter till utformning och kan användas som en trädgård på taket vid motsvarande utförande. Du kan anlägga både blomsterängar och trädplaneringar.

Om vegetationslagret är korrekt dimensionerat, har tillräcklig bevattning och försörjning med näringsämnen är villkoren för växternas tillväxt nästan lika bra på taket som på marken. Du måste dock säkerställa att trädplanteringar står stabilt och beakta möjlig negativ påverkan från byggnaden som t.ex. värmestrålning från fasader.​

Vegetationslagret för trädplantering

Planeringen av intensiva gröna tak och särskilt det objektrelaterade valet av plantor kräver motsvarande kvalificerad kompetens. När du dimensionerar vegetationslagret för trädplanteringar kan du använda den enkla formeln "växthöjden/10 = substratlagrets tjocklek". Gräs och marktäckande växter behöver minst 20 cm substrat.

Kräver bevattning i torrperioder

Även om substratet har en god förmåga att magasinera vatten måste du regelbundet bevattna särskilt gräsmattor under perioder med torka. Som i alla trädgårdar finns det ett direkt samband mellan växtlighetens skick och skötsel. Då de intensiva gröna taken har ett stort spektrum av växter rekommenderar vi att du utför underhållet i relation till de olika växterna.


Kräver högre arbetsinsats

Arbetsinsatsen är betydligt större än vid extensiva gröna tak. Du kan jämföra med motsvarande trädgårdsanläggningar.

Intensiva gröna tak

Kostnad

​lMedelstor till hög

​Arbetsinsats

Medelstor till stor

Växter

​​​Enligt önskemål: Gräs, perenner,

buskar eller träd

Konstruktionens höjd

​​​Från 20 cm

Vikt

​Från 300 kg/m²

​​​God förmåga att magasinera vatten med vattenlagringsplattan WSP 75

​​​Tryckbelastningsbar dränering med dränerings- och lagringselement DSE 60

​Dränering med fyllmaterial med Bauder mineraldränering

​Hur kan vi hjälpa dig?

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo