Extensiva gröna tak från Bauder

​Målet med ett extensivt grönt tak är en naturnära anlagd vegetation med liten ytbelastning och minimalt underhållsbehov. Lämpliga växter är oftast olika sedumarter. Om man kompletterar med örter som är tåliga mot torka kan man även plantera växtkolonier av sedumväxter och örter.

Extensiva gröna tak

Som standardutförande för extensiva gröna tak har konstruktionstyper med flera lager med separerade funktioner som vegetationslager, filter- och dräneringsskikt visat sig fungera bäst. Vegetationslagrets uppgifter ombesörjs av ett mineraliskt substrat med en liten organisk andel.

Säker avledning av överskottsvatten

Substratet måste kunna lagra vatten och näringsämnen och tillhandahålla tillräckligt med utrymme för växternas rotsystem. Det vatten som växterna inte kan ta upp (överskottsvatten) ska avledas på ett säkert sätt. För detta lägger man till ett dräneringsskikt som kan bestå av en kombination av vattenmagasin och dräneringslager. Mellan substrat- och dräneringslagret finns det ett geotextilfilter som stoppar små partiklar från substratet och säkerställer att dräneringen fungerar på sikt.​

Substrat för sedum-tak

Konstruktionens ytvikt beror i hög utsträckning på substratet. Vikten för vanliga mineralsubstrat uppgår till ca. 10-13 kg/m² per cm lagertjocklek i vattenmättat tillstånd. Vi rekommenderar minst 6 cm substrat för ett sedumtak. På så sätt uppnår du ca. 70 till 100 kg/m² ytvikt inklusive vegetations-, filter- och dräneringsskikt. Sedum-örtmattor med minst 8 cm rotutrymme börjar vid ca. 90-130 kg/m². Med ett särskilt system för lätta gröna tak för takkonstruktioner med begränsad bärförmåga ligger totalvikten under 70 kg/m². Då får vegetationen dock bara ett begränsat rotutrymme.

Extensiva gröna tak behöver lite underhåll

Extensiva gröna tak behöver inte mycket underhåll, men de är inte underhållsfria. De viktigaste underhållsåtgärderna är rensning av ogräs och gödning vid behov. Bevattning av extensiva gröna tak är normalt inte nödvändigt efter att växtligheten etablerats. På nya anläggningar kan det dock vara nödvändigt med nödbevattning under perioder med torka. Efter att den önskade vegetationen har brett ut sig och täcker hela ytan efter en till två vegetationsperioder kan det i vissa fall vara nödvändigt med mer underhåll. Därefter räcker det att underhålla det gröna taket två gånger per år, lämpligen under tidig vår och under hösten.

Extensiva gröna tak

Kostnad

​låg​

​Arbetsinsats

​lite

Växter

​​sedum, örter, mossa

Konstruktionens höjd

​​6-15 cm

Vikt

​70-150 kg/m²

​God förmåga att magasinera vatten med vattenlagringsplattan WSP 50​

Tryckbelastningsbar dränering med dränerings- och lagringselement DSE 20​

God förmåga att magasinera vatten med vattenlagringsplattan WSP 50

Hur kan vi hjälpa dig?​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo