BAUDERSOLAR UK GRÖNA TAK

Underkonstruktion för gröna tak

​BAUDERSOLAR UK GRÖNA TAK

Underkonstruktion för gröna tak

​​Bauders nya underkonstruktion för gröna tak som är avsedd för fotovoltaiksystem är en effektiv lösning när du kombinerar gröna tak och solceller. Allt fler byggherrar vill använda sina takytor för att utvinna energi utan att avstå från grönskan på taket.

Mindre uppvärmning på gröna tak

Ett grönt tak har betydligt lägre omgivningstemperaturer än jämförbara obelagda tak eller tak med stenbeläggning. Även solcellspanelerna får en lägre temperatur vilket leder till en ökad elproduktion eftersom temperaturförlusterna minskar.Oavsett om man använder intensiva eller extensiva gröna tak skapar man värdefulla och intressanta alternativa livsutrymmen för växter och mindre djur. Du ger något tillbaka till naturen av det som går förlorat när byggnaden uppförs.

Säker montering utan att du behöver ta hål på taket

Underkonstruktionen för gröna tak är utformad på så sätt att grönskans substratlager samtidigt fungerar som underkonstruktionens ballast. Därför krävs ingen förankring i takkonstruktionen.

Enkel montering

På grund av färre delar som behöver monteras och att delarna redan är beprövats i andra system monterar du detta snabbt och kostnadseffektivt.

Skuggor på grund av vegetation

Eftersom panelerna står en bra bit över taket minimerar du risken för skuggor på grund av vegetationen.

Omfattande servicetjänster

■ Vi skapar ett monteringsschema

■ Vi beräknar längden på monteringsskenorna och den nödvändiga tyngdbelastningen för att de ska ligga stabilt

■ Vi levererar alla mindre komponenter:

- Grundplatta

- Knick-fix-vinkel

- Monteringsprofiler

- Panelklämmor

■ Du kan beställa ett komplett system inklusive paneler och växelriktare.

​Mått grundplatta (LxBxH)

​1980 x 970 x 60 mm

​Material grundplatta:

HDPE monteringsskenor:

Aluminium​

​Vattenlagringsvolym 

45 liter/m²

​Panelernas lutning

10° och 15°

Artikel/beställningsnummer 

7773 0000

Det är så enkelt med Fotovaltaik på det gröna taket

Snabb montering, lätt att anlägga grönytor

Placera grundplattan i enlighet med monteringsschemat.

Vinkla aluminiumprofilen vid den angivna vinkeln och fäst den i grundplattan med vardera fyra skruvar.

Fäst monteringsprofilen på knickfixvinkeln med gängformade skruvar.

Fyll på grundplattan med substrat till den angivna påfyllningsnivån i enlighet med den statiska beräkningen.

Lägg in panelklämmorna i monteringsprofilen. Lägg in ändklämmorna i radernas respektive start/ändar. Säkerställ att panelklämmorna har rätt klämhöjd för panelernas ramar.

​Montera panelen högkant på monteringsprofilen. Justera panelen

korrekt med monteringshjälpen. Anslutningsdosan ska ligga på den högsta punkten.

​Kläm fast panelen genom att dra åt skruvarna.

Alla bilder: Bauder​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo