Glapor Cellglasprodukter

Som bärande värmeisolering under grund och bottenplattor

Glapor cellglas isoleringssystem kantelement

Planeringsinformation

Formning med frostskärm

Frostskärmen ska utformas med en lutning på ovansidan. Lutningen ska uppgå till minst 5 %. Över geotextilen, i frostskärmens område, rekommenderar vi att du monterar en lämplig folie för att avleda regnvatten.

Vi rekommenderar att du ansluter folien tätt mot bottenplattan.

Om det förekommer kohesionsjord eller skiktad jord med lugnvatten eller vattenlager, måste du installera frostfri dränering enligt normen DIN 4095. Du måste utföra kantstenens bädd av dräneringsbetong, så att regnvattnet kan avledas via singellagret och täckfoliens ryggstöd.

Beakta kraven på blixtskydd enligt normen DIN 18014.

Montera ett skyddslager

Vi rekommenderar att du skapar ett skyddslaget över isoleringsmaterialet för grundplattan innan du monterar armeringen (från ca. 15 kg/m²).

Skyddslagret kan bestå av 3 cm magerbetong som du arbetar in i

isoleringsgruset eller av ett 6 cm skyddslager över PE-folien.

Dimensionera frostskärmen

Du kan dimensionera frostskärmen på ett ungefär enligt följande.

Frostskärmens utkragning framgår av det frostskyddsdjup som

gäller på byggplatsen exklusive frostskärmens övertäckning.

Exempel:

Frostskyddsdjupet 0,80 m är summan av frostskärmens övertäckning 0,20 m och frostskärmens utkragning 0,60 m [ 0,20m + 0,60 m = 0,80 m].

Du hittar information om det frostskyddsdjup som gäller på din ort på kommunens plan- och byggavdelning.

Placeringsvariant för GLAPOR kantisoleringselement
Vi erbjuder två monteringsvarianter:

​Inbyggnadsvarianter för bärande värmeisolering under grundplattor i kombination med ett kantisoleringselement.

VARIANT 1

Placering av kantisoleringselementet i en bädd av våt betong (betonglager). Limning av elementen på frontsidan i bottenplattans område.

Skapa ett stödlager av betong och placera och justera kantisoleringselementet direkt i den våta betongen.

VARIANT 2
Placering av kantisoleringselementet i en bädd av murbruk

Betongera betonglagret 3 till 5 cm under kantisoleringselementets planerade underkant. 

När betongen har härdat, placerar du kantisoleringselementet i finbetong.

Ytskikt kantisoleringselement

Lösning 1

För ytskiktet på isoleringsskivorna används bitumenbaserat

tvåkomponentslim för kallimning av typ Dobau K2.

Stryk på det bitumenbaserade limmet och kamma igenom med en tandspackel. Sanda ytan med kvartssand. När spackelskiktet har genomhårdat putsar du ytan med sockelbruk, t.ex. lättbruk för socklar LS 62 (Baumit). I spackelskiktet läggs ett alkaliresistent

glasfibernät med maskvidd 5–8 mm. Ytterligare rappning ska bestämmas i samråd med tillverkaren av putsbruket.

Lösning 2

Skapa kantisoleringens yttre spärr med Aquafin-RS-300 och lägg in en glasfiberväv som är beständig mot alkalier med en maskstorlek på 5 - 8 mm i tätningen.

Efter att tätningen hårdat kan du putsa av sockelytan med t.ex. mosaikputs. Här måste du beakta riktlinjerna för bearbetningen från företaget Schomburg samt putstillverkarens anvisningar.

Information: Dränering se DIN 4095​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo