Glapor Cellglasprodukter

Som bärande värmeisolering under grund och bottenplattor

Glapor Cellglas isoleringssystem

Kantisoleringselement system

GLAPOR cellglasgrus används allt oftare som bärande värmeisolering. Detta lättmonterade bulkmaterial har enastående tekniska egenskaper. Materialet är dessutom både kostnadseffektivt och miljövänligt.

Även om isoleringen är beständig mot vatten och fukt, kan det tränga in fukt utifrån under bottenplattornas kanter när det regnar och är kallt. Detta är en viktig faktor inte minst för mindre byggprojekt som t.ex. en- och flerfamiljshus där förhållandet mellan husytans kanter och invändiga områden är relativt litet. 

GLAPOR kantisolering-inneslutning – (RDS) - Resultatet från en studie av Fraunhofer-institutet i Stuttgart med fokus på optimal isolering av grund- och bottenplattor.

För att förhindra att fukt tränger in utifrån, monteras ett slutet isoleringssystem runt hela bottenplattan. Som tillverkare av

cellglasgrus och cellglasskivor är GLAPOR det enda företaget i hela världen som kan leverera detta system från ett och samma ställe.

Efter en mångårig utvecklingsfas har vi nu utvecklat ett isoleringssystem med golvplattor som uppvisar cellglasgrusets

alla enastående egenskaper och som dessutom erbjuder följande

fördelar:​

 • Ingen fukt kan tränga in utifrån vilket medför permanent konstanta värmeisolerande egenskaper.
 • Ingen form nödvändig, du sparar tid och pengar och får en renare byggplats.
 • Tack vare den horisontella frostskärmen behöver du inget extra fyllmaterial.
 • Mycket kraftig belastning går att överföra till RDS (tung industri)​

Snabb montering: Bildar en vertikal frostskärm​

Kantisoleringselementet formas som

en isolerande spärr och ett vertikalt

frostskydd på en platta av magerbetong.

Du behöver inte några extra stöd eller

formningar.

Lägg geotextil som ett skiljeskikt mot

jordlagret med ett överlapp på 10 cm.

Vid kanterna drar du upp geotextilen ca.

15 cm vinkelrätt vid

kantisoleringselementet.

​Utforma cellglasgruslagrets tjocklek

med beaktande av volymändringen*

med hjälp av en markvibrator, så att

värmeisoleringens angivna planerade

tjocklek inte underskrids någonstans.

På planerade tjocklekar som är större

än 300 mm (komprimerade) sprider

du ut värmeisoleringsmaterialet i två/

tre lager som du komprimerar med en

markvibrator.

​Du komprimerar lagret av GLAPOR

isoleringsgrus med en lätt markvibrator**.

​Lägg ett lämpligt skiljeskit av en 0,2 mm PE-folie eller geotextil ver isoleringsgruset. 

Dra skiljeskiktet ca. 5 cm på kantisoleringselementet.

*Monteringsanvisning:

 • Geotextilen bör ha en vikt på 150g/m²
 • Cellglasgruslagrets komprimeringsfaktor uppgår till 1,3:1. Ställ in kompressionen efter att komprimeringsfaktorn har uppnåtts.
 • Cellglasgruslagrets lägsta tjocklek uppgår till 15 cm.
 • Kantisoleringselementet ersätter grundplattans sidoskenor, du behöver inte något ytterligare stöd för en korrekt placering av RDS.
 • Den lägsta tjockleken för betonglagret på RDS uppgår till 20 cm.
 • Det område på RDS som exponeras för väder och vind måste vara belagt med ett täckande lager.
 • Limma igen kantisoleringselementets stötfogar.

**Rekommenderade markvibratorer:

 • ​Amman AVP1850      110kg
 • Bomag BP 20/50(D)  108kg

 • Bomag BVP 18/45      90kg

 • Dynapac LF 140        125kg

 • Wacker DPS 1850H  110kg

 • Wacker DPS 2350     169kg

 • Wacker DPS 2360     179kg

 • Weber CF 3               114kg
 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo